Al-Azhar News
Home | Team Work

Team Work

PG/TK AL-AZHAR

NIPNAMAJABATAN
19820720062Sholihatun, S.PdKepala PG/TK Al-Azhar
19730720032Vivin Sofitriningtiyas, S.PdGuru
19670720022Amaliyah, A.Ma.PdGuru
19850720052Ismiati, S.PdGuru
19830720082
Maftuhatul Muhimmah, S.PdGuru
19860720092Aris Zeni Fatimah, S.PdGuru
19840720092Siti Khumairoh, S.Pd.IGuru
19840720112Dwi Wahyu Soemarno, S.Pd
Guru
19810720112IswatulGuru
19790720122Ana Sugiarti, S.PsiGuru
19890720122Asmaul KhomsiyahGuru
19910620142Virly Taqwin, SEGuru
19860820152Nur Sulistiyamah, A.Ma.Pd
Guru
19941020152Nurul Ulum MahmudahGuru
19800720042Ninik SuciatiAdministrasi Keuangan

SD ISLAM PLUS AL-AZHAR

NIPNAMAJABATAN
19730720112
Siti Khabibah, S.Pd.,M.Pd
Kepala SD Islam Plus Al-Azhar
19790720052
Choirun Nisak, S.Sos.I
Guru
19750720051
Masruhin, S.Th.I
Guru
19900720142
Ninie Mei Setiyowati, S.Pd
Guru
19870720142
Erik Budiharti, S.Pd
Guru
19870920121
Muhammad Sulton, S.Pd
Guru
19860520151Choirun Amin Nasir, S.Pd.IGuru
19870120151
Muhammad Junaidi, S.Pd.Gr
Guru
19830720062
Alfiatun Nikmah, S.Pd.I
Guru
19750220151
Susianto Budiono, S.Pd.IGuru
19830720052
Sofi Ratnaningtyas, S.Pd
Guru
19930920152
Nurul Ilmiatus Sholichah, S.Pd
Guru
19840720121
Nazarudin Rohman, S.Pd
Guru
19670720021
Saptono, S.Pd
Guru
19810720042
Riche Nurmawijaya, S.Pd
Guru
19810220062
Nuriel Laili, S.Si
Guru
19790620032Irma Novita, S.Pd
Guru
19830720102
Ika Rusianah, S.Pd
Guru
19660720032
Dra. Titik Suryapamukti
Guru
Deky Kurniawan, S.Pd
Guru
19791220111
Ashidqi Muthohar
Guru
19850620082
Almaidah, S.Pd.I
Guru
19861120111
Imam Ghozali, S.Pd.I
Guru
19890720102
Siti Mahmudah, S.Pd
Guru
19780720082
Siti Halimah, S.Pd.I
Guru
19740220141
Mohammad Halimi, S.Pd.I
Guru
19860720141
Sa'du Na'im, S.Pd.I
Guru
19710820141
Sutono
Guru
19880720072Fitriatun Nadifah, S.Pd.IAdministrasi
19880120122
Anis Sa'adah, S.Pd.I
Guru
19851020102
Puspa Dwi Prahar Wati, S.Pd
Guru
19890720142
Resti Winda Tristanti, S.Pd
Guru
19910720142
Ima Hikmawati, S.Pd
Guru
19920320152
Dhinda Vita Saputri, S.Pd
Guru
19961120142
Iga Alvionita
Administrasi
19850820141
Misbahul Ulum Wahyudi, S.Pd.I
Guru
19880720141
Muhammad Anshori, S.Pd.I
Guru
19870320151
Defi Bagus Satriya, S.Pd.Gr
Guru
19830720151
Moh. Masrur
Guru
19830820151
Miftahul Mu'minin, S.Pd.I
Guru
19961020151
Devano Firmansyah
Administrasi
19900320161Bambang Setia Budi, S.PdGuru
19961020161Siska Rohma Fadila, Amd.KepTenaga Medis

SMP ISLAM PLUS AL-AZHAR

NIPNAMAUNIT KERJA
19770720051
Fatikh Imaduddin, S.Pd.I
Kepala SMP Islam Plus Al-Azhar
19810720101
Muhammad Farihin, BC
Guru
19801020121
Hariono, S.Pd
Guru
19740720082Dwi Rahayu, S.PdGuru
19880720112
Siti Latifah, S.Pd
Guru
19920720142
Putri Mey Wulansari, S.Pd
Guru
19930320142Siti Nur Azizah
Administrasi
19820720132
Ida Wahyu Ariani, SS
Guru
19770720112
Muhammad Ihwan, S.Pd.I
Guru
19760720111
Didik Nur Hadi, S.Pd
Guru
19650720122
Nur Aini, M.Pd
Guru
19761120141
Miftachul Huda, SS
Guru
19891020151
M. Khafid Al Ashar, S.Pd
Guru
19960820162Neny Triana DewiAdministrasi
19900720162Ani Lestari, SSGuru
19820620161Abdul Majid, S.H.IGuru

PEMBIMBING SANTRI

NIPNAMAJABATAN
19860720141
Sa'du Naim, S.Pd.IPembimbing Santri Putra
Ma'arif
Pembimbing Santri Putra
AnnisaPembimbing Santri Putri

Selamat datang di website Al-Azhar | Islamic Education Center :: Dapatkan informasi menarik dengan follow Twitter kami @ppalazhar :: Saran, masukan, informasi, dan artikel bisa dikirimkan ke email: admin@alazhar.id atau hubungi: (0321) 383333.