Back
gus dul

GUS SA’DULLOH SYAROFI, SE,. MM.

Pembina

“Menuntut ilmu jika tidak dihiasai dengan adab, maka tidak ada faidah menuntut ilmunya”.